Фирмата "Уеб Брокер" извършва дейност като независима консултантска компания, предлагаща услуги и консултации на клиенти в различни области.