„Електрохолд Трейд“ ЕАД е акредитирана със Златно ниво по стандарта „Инвеститори в хората“. Стандартът е собственост на Британската комисия по заетостта и уменията и развива най-добрите практики в управлението на хората.  Компанията е първата в България акредитирана за златно ниво и една от 3% от ко...