Университетска многопрофилна болница "Софиямед" е част от верига лечебни заведения, функциониращи на територията на Република България.

Болничният комплекс се състои от УМБАЛ "Софиямед" и ДКЦ "Софиямед".
Болница "Софиямед" :
гр. София , бул. Г.М.Димитров 16 ; Национален телефон : 0700 89 089
http://www.hospitalsofiamed.bg/?in=1&lang=bg