Eдна от основните ценности на "Пластхим-Т" АД е човешкият фактор. Пластхим-Т АД предоставя на служителите си разбиране, отлични условия за успех и кариерно развитие, сигурност, добър стандарт на живот, спокойствие и благонадеждност.