"Евро Импекс" ЕООД е дружество работещо в сферата на събиране, транспортиране и предварително третиране на отпадъци с неопасен характер, както и с отпадъци от опаковки.