FAAC Group е една от най-големите организации, които работят в сферата на оборудването и управлението на паркинги, както и на контрол на достъпа за превозни средства и пешеходци. Със своите 34 компании по цял свят това е и най-голямата организация, представляваща този бизнес в България.