Защо Persinta? Извършване на безплатни консултации,както и подпомагане на кандидатите; Подпомагане при изготвяне на необходимите документи за получавене на съответните разрешителни; Ориентиране само и изключително към желанията на кандидатите; Бърз и ефективен процесна комуникация; Не удържаме проц...