Биттел е българска компания, основана през 2000 година и днес заема водещи позиции в областта на местната и международна търговия. Тя разполага със собствени модерни логистични бази в Пловдив, София, Варна и Бургас, и екип над 100 човека. Продуктовото портфолио на компанията е изключително разнообра...