Биттел дава възможност за израстване на всеки, който има желание да се развива. Много от служителите са в екипа на компанията вече над 10 години, част от които са започнали като стажанти и днес заемат ръководни постове, а други са стартирали в един отдел, след което са преминали в друг на нова позиц...