В качеството си на иновативна и социално отговорна институция Нов български университет  развива и обучава годишно около 12 000 студенти в над 50 бакалавърски, около 100 магистърски и 35 докторски програми, съобразени с изискванията на пазара на труда и академичните търсения на общността на НБУ.

Образователната философия на НБУ се основава на либералната идея за образование, свързващо придобиването на знания и професионалното специализиране с общото духовно развитие и етични стойности.

Една от мисиите на Нов български университет е да бъде среда за развитие на социално ангажирани личности, подготвени за живот в условията на демокрация, гражданско общество, пазарни отношения, европейско и световно интегриране.

Девизът на университета е „Ne varietatem timeamus“ — „Да не се боим от разнообразието“.

За да научите повече, посетете ни на www.nbu.bg.