"Юнион Балканс Бизнес" ООД е с основна дейност административно обслужване и представителство на чужди граждани и юридически лица в България,организиране на счетоводно отчитане, предоставяне на данъчни и търговски консултации, извършване на  официални преводи и легализация на документи, организиране на конференции и бизнес събития.
Във фирмата работи екип от млади икономисти, юристи и филолози, също така от дома си сътруничат множество филолози от цялата страна.
"Юнион Балканс Бизнес"ООД е член на Асоциацията на Специализираните Счетовони Предприятия, Търговската Камара на Италия, Търговската Камара на Гърция и др.
Фирмата има сключен договор с Министерство на Външните Работи на България и е оторизирана от Консулски отдел към МВнР да извършва официални преводи.Също така преводаческият отдел на дружеството работи съгласно международните стандарти за качество на преводаческите услуги , сертифицирано от LICS.
Наши партньори са фирми от различни области на икономиката в България, Гърция, Италия и Германия.

"Юнион Балканс Бизнес" ООД е регистриран администратор на лични данни с идентификационен ном. 320943, издаден от Комисия за защита на личните данни.