В "Юнион Балканс Бизнес" ООД има три отдела- счетоводен,административно-правен и  преводи.
В дружеството работят специалисти икономисти, юристи и филолози.
Тъй като Дружеството непрекъснато се развива и разширява отделите си, често се налага да търси нови специалисти, с които да се допълнят екипите.
Креативността, желанието за развитие, отговорността и концентрираността върху поставените задачи са водещи приоритети.