Създадена преди повече от 10 години години, Skill Force  е една от бързо развиващите се компании за подбор на персонал, фокусирана върху селекция на експертни и мениджърски роли, в широк спектър от индустрии.

Нашите конкурентни предимства са натрупаният опит в различни сфери на бизнеса, личното отношение, което проявяваме във всеки проект и успешно реализираните през годините множество подбори на мениджъри и специалисти в различни сектори. Стремежът на Skill Force е да бъде полезен както за компаниите, които желаят да привлекат лоялни служители, така и за талантливи и мотивирани кандидати, търсещи работа.

Нашият екип идва от реалния бизнес и знае, че хората стоят зад успеха на всеки фирмен проект. Умеем да общуваме и това ни помага да добием точна представа за професионалните и личностни характеристики на кандидатите. Имаме търпението да ви изслушаме, за да разберем в дълбочина какви са вашите ценности, критерии и цели и да сме полезни. Ние се стремим да подпомогнем успеха и да изградим дългосрочни партньорски отношения с фирми, кандидати и организации.