СОТ 161 извършва Сигнално-охранителна дейност – СОД от 1994 год. От 2013 год. фирмата има национално покритие на територията на Република България, като осъществява сигнално-охранителна дейност в 25 области и други 8 по-големи градове в страната.Сигналите от всички охранявани обекти постъпват в Наци...