За нашия непрекъснато разрастващ се екип в България набираме кандидати, които чрез своите професионални качества и умения за ефикасни продажби да допринесат за постигането на нашата цел – през 2023 година да бъдем една от 3 - те най-успешни Компании в търговията с конфекция на дребно в Европа.