КОРУС развива своята дейност в две основни направления "Решения за сигурност" и "Фасилити мениджмънт".