"ТРАНСКАПИТАЛ" ЕООД е един от най-големите логистични центрове в България и част от Европейски холдинг с дълга история.