“Геосервизинженеринг“ АД е българско, частно акционерно дружество, чиято основна дейност е свързана с прокарване на сондажни изработки, в почти всичките им съществуващи разновидности. Създадена през 1997г., компанията е наследник на традициите развити от „Геологопроучвателно предприятие“ от 1950г.  

    “Геосервизинженеринг” АД e надежден партньор, член на „Българската Минна Камара“,„Камарата на Строителите” и „Научно – технически съюз по минно дело, геология и металургия“. Компанията е сертифицирана по сертификати EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2009 и BS OHSAS 18001.

   За нас, геоинжинеринга е страст! Предлагаме пълният пакет услуги в индустрията и то дълбоко стандартизирани. Всичко, което правим, е възможно благодарение на хората около нас - на нашите служители и техните семейства. Създаваме добра работна среда с перспектива и адекватно възнаграждение.