Ние сме независима консултантска компания, чиято дейност е съсредоточена върху финансовото планиране и консултиране, общото и живото застраховане, изготвяне на европроекти и подготовка за сертификация по стандарти.