Стремим се да създаваме условия за реализиране на пълния потенциал на нашите служители. На всеки един даваме възможност за професионално израстване и го подкрепяме с нашите знания и опит.
 
Обучение
Еконт разполага със собствена система за обучение на служителите. Тя обогатява техните знания в три направления:

За обученията си избираме експерти в областта. Това могат да са наши служители или външни организации. Разполагаме със софтуер, който ни дава възможност да провеждаме и дистанционни обучения.

Тренировки
За да се затвърдят знанията и да се превърнат в умения, те трябва да са минали през преживяването. С тази цел служителите ни преминават през индивидуални или групови тренировки, които ги обучават в ново действие, процес или услуга.

Резултати
Ние в Еконт ценим и възнаграждаваме приноса на всеки един за развитието на компанията. Създали сме система, с която следим не само количеството, но и качеството на извършената работа. По този начин осигуряваме разумното възнаграждение за всяка длъжност и мотивираме служителите да проявяват инициативност и отговорност към поставените им задачи.