ТЕЛЕКАБЕЛ АД е лидер в сферата на съвременните комуникационни технологии, които свързват хората по иновативен и динамичен начин. ТЕЛЕКАБЕЛ АД предоставя своите услуги в над 60 населени места в Пазарджишка, Пловдивска и Софийска област.