Предстои ни създаване и разработване на партньорска мрежа в страната и чужбина. Междувременно се разраства централния офис - чрез откриването на нови позиции и добавяето на хора в съществуващи.С оглед на развитието на компанията  и новите проекти, които стартират през 2017 , Бим БГ ООД  търси отгово...