Дружество София Комерс Кредит Груп АД е създадено още през 2006 година. Екипът ни специализира в отпускането на бързи кредити, обезпечени с ипотека, както и на микрокредити без обезпечение за физически и юридически лица. София Комерс Кредит Груп притежава регистрирация по чл.3, ал.1 от Закона за кре...