ОЙРОШПЕД АД е първото българско дружество за спедиция и логистика, създадено след 1990 год. Групата развива следните дейности:- международен автомобилен транспорт (вкл. на групажни пратки) и складова логистика чрез дъщерното дружество ЕУРОСПЕД ЕООД- международен въздушен и морски транспорт, митничес...