МакроАдванс АД е акционерно дружество, създадено през 2010 г. и регистрирано като финансова институция в Българска Народна Банка през 2011 г.

Услугите, които предоставяме на нашите клиенти са специализирани в следните направления:

Изкупуване и управление на вземания – потребителски и ипотечни кредити от финансови институции, както и търговски вземания, възникнали в следствие на продажба на продукти и услуги от търговски дружества;
Съдебно и извънсъдебно събиране на вземания с различни по период просрочия и размер.

Поради богатия опит на мениджмънта в областта на финансовите услуги и усърдната работа на амбициозния екип от квалифицирани професионалисти, МакроАдванс АД успя да се наложи като предпочитан партньор сред банковите институции в България - Булбанк, ДСК, ПИБ, ОББ, Райфайзен и Алианц Банк както по отношение на изкупуването на вземания, така и във връзка със съдебното и извънсъдебно събиране на вземания.

Основна наша цел е да изградим трайни бизнес отношения и дългогодишно сътрудничество с нашите партньори - финансови институции и търговски дружества, подпомагайки ги в процеса на оздравяване на техните кредитни портфейли.