Добре дошли на страницата на VISTA HR Consulting!

Ръководени от нашите ценности:
Стойност за клиента
Усъвършенстване
Надежден партньор
Нашите цели, принципи и практики се фокусират върху
удовлетвореността на клиента.
Нашата мисия е да ви предложим решения, свързани с човешкия
фактор в организацията, като влагаме в този процес позитивното си
мислене, енергия, креативност, упоритост и гъвкавост.

Петя Петкова, УправителVISTA HR Consulting е консултантска организация в областта на
управление и развитие на човешките ресурси и организационно
консултиране. Нашата дейност е ориентирана към бизнеса от
различни направления. Нашите услуги се базират на способността да
се идентифицират конкретните нужди и цели на клиентите и да се
предоставят ефективни решения, които носят добавена стойност за
бизнеса.
Ние от VISTA HR Consulting изграждаме стратегически партньорства,
в които споделените ценности и лоялност се обединяват, за да
осигурят най-добрите решения в управлението и развитието на
хората във Вашата организация.
Услугите, които предлагаме, са с високо качество, отговарят на
етичните и професионални стандарти. Успехът измерваме с
дългосрочните взаимоотношения с нашите клиенти, които градим
върху взаимно доверие и уважение.


Лиценз №1893, от 16.06.2015г