dm България е част от австрийския пилотен проект „Дуално обучение в България“ съвместно с професионални училища. Дуалното обучение се стреми да обогати практическото обучение на учениците с познания по модерни технологии, техники, процеси, които се използват в съвременните търговски предприятия. Таз...