dm drogeriemarkt е международно експандираща търговска компания. За нас работят повече от 66 000 служители в над 3 862 филиала в Германия, Австрия и клоновете в Централна и Източна Европа и принадлежим към най-добрите работодатели в Европа. В „дм България“ работят над 950 служителя: в нашите 96 мага...