Дентална клиника "СВЕДЕНТ" е модерна, съвременна практика с основно ударение на дейността върху естетичната стоматология, пародонтологията, ендодонтията, имплантологията и възстановителната дентална медицина.