Развивайки успешно производствената си дейност, продажбите и завоювайки нови пазари, българската фирма си създава репутация на изключително надежден, стабилен и конкурентоспособен доставчик на силови трансформатори и апарати с високо напрежение както за енергийната система в България, така и за нуждите на чуждестранни клиенти – електрически подстанции, класическите ВЕЦ, ТЕЦ, ВЕИ, промишлени предприятия и др., от Европа, Азия, Африка и Америка.

Производствената програма на предприятието включва:

- Трифазни силови трансформатори;

- Генераторни силови трансформатори;

- Монофазни силови трансформатори;

- Aвтотрансформатори;

- Пещни трансформатори;

- Фазо изместващи трансформатори;

- Мобилни трансформатори; с

- Стъпални регулатори;

- Превключватели без възбуждане;

- Задвижвания.

Елпром Хеви Индъстрис разполага с екип от доказани, опитни и висококвалифицирани специалисти, който с годините е създал динамична система за изпълнение на многообразни практически задачи в процеса на проектиране и производство на изделията. Контролът на качеството се извършва съгласно внедрена Система за управление на качеството по ISO 9001:2015 и Наръчник по качеството. Всички тестове и изпитвания на трансформаторите и стъпалните регулатори се осъществяват в сертифицирани изпитателни лаборатории на завода.