Успеха си през годините дължим на нашите високо мотивирани служители. Затова, TESY създава вътрешна среда подходяща за развитие на потенциала на хората, които са толерантни едни към други, отворени за нови идеи, отдадени на дългосрочни постижения и с установени етични приниципи. Вярваме в тях и инве...