Соларпро Холдинг е водещ доставчик на различни решения за производство, системна интеграция и съхранение на слънчева енергия. Компанията е най-големият EPC и O&M играч във фотоволтаичната индустрия в Източна Европа, със значително присъствие на други основни пазари в ЕС, като Холандия, Германия,...