Оперирайки на различни пазари и в една от най-динамично развиващите се сфери, Соларпро предлага професионална реализация в различни направление – инженеринг, проектиране, управление на проекти, изграждане на зарядни станции за електромобили, управление на доставки, мениджмънт на строителство, финанс...