Ние в “Талар Фуудс” вярваме, че хората не са просто ресурс, а най-ценният ни капитал, в който отговорно инвестираме. Всеки служител за нас е значим, а всеки клиент се превръща в наша мисия. Към служителите си се отнасяме, както към клиентите си – с индивидуален подход при привличането, задържането и...