За четвърта поредна година, Saint-Gobain получи престижният сертификата “Top Employer Global 2019”, а за осма поредна година, компанията е обявена за една от 100-те най-иновативни компании и институции в света. 

В България сме горди с отличието "Работодател на годината 2016" и уверено развиваме политики по човешките ресурси, които да гарантират оптимална работна среда, благоприятна за личностното и професионално развитие на всеки служител.

През 2011 г. стартирахме програмата OPEN (Our People in an Empowering Network), която повиши ангажираността и удовлетвореността на служителите на всички нива, включвайки ги в глобална мрежа за общуване, обмен на професионални практики, разрешаване на проблеми, оказване на подкрепа.