Спиди вярва, че мотивираният и добре обучен екип е ключов фактор за успеха на компанията.Като социално отговорен работодател Спиди полага усилия и подпомага развитието на служителите си като постоянно повишава както условията на работа в безопасна среда, така и тяхното професионално развитие ...