Банка ДСК може да се похвали с целенасочена политика за привличането на млади кадри, която включва не просто присъствие на различни кариерни форуми и подкрепа на образователни програми и институции, но и последващо кариерно консултиране за разгръщането на индивидуалните качества на всеки наш служител и бъдещото му развитие в рамките на банката.


Желаеш ли и ти да се присъединиш към нас? Очакваме твоето CV и мотивационно писмо за една от позициите, които може да откриеш в jobs.bg.