Създадена през 2000 година като агенция за студентски и младежки пътувания, основна мисия на IBC е да даде въможност на младите хора от България да посетят различни държави, да опознаят нови култури, да срещнат приятели, да обогатят и разширят езиковите си познания, да натрупат работен опит, който д...