Създадена през 2000 година като агенция за студентски и младежки пътувания, основна мисия на IBC е да даде въможност на младите хора от България да посетят различни държави, да опознаят нови култури, да срещнат приятели, да обогатят и разширят езиковите си познания, да натрупат работен опит, който да използват след завръщането си в България.

От 2000 година досега, в програмите на фирмата са взели участие хиляди студенти и младежи, които са имали шанс да пътуват и работят на различни места по света – САЩ, Европа, Южна Африка, Австралия, Бразилия, Нова Зеландия и др.

Ай Би Си Студентски Обмен ООД е лицензиран посредник с лиценз № 2483 от Агенцията по заетостта и GLAA лиценз IBCS0001.

Фирмата оперира посредством 4 офиса в България (София Център, Варна, Пазарджик и Благоевград).