Пенсионноосигурителна компания “ДСК-Родина” АД е създадена през 1997 г. и вече двадесет години успешно работи на българския пенсионно осигурителен пазар. Основен акционер на Компанията е “Банка ДСК” ЕАД, част от унгарската финансова група OTP.

С времето ние създадохме възможност за своите клиенти да се възползват от пълния набор пенсионни фондове и разнообразни пенсионни продукти, регламентирани от българското законодателство.

Основни принципи в работата на нашия екип са: