Задавате си въпроса защо да работите в КFC и какви ще бъдат Вашите ползи?В КFC ще получите:•Равен старт - даваме възможност на всеки и не допускаме дискриминация•Обучение - ще придобиете ценни знания и умения •Подкрепа - работа в приятелска и безопасна среда с екипен дух•Кариерно развитие - индивиду...