1. Лидерски обещания - ценностите, с които всеки един лидер от компанията да се ангажира, а именно: отговорност, уважение, общуване, посока, сътрудничество, обмяна на знания и опит.2. Липса на силно изразена йерархична структура. Ръководните кадри в компанията са лесно достъпни и отворени за комуни...