БенчМарк Груп е финансова и инвестиционна компания, коятo предлага услуги в сферата на капиталовите пазари, инвестиционни продукти и финансово консултиране.
Дружествата от структурата на компанията предлагат финансови услуги и
продукти, насочени към различен тип инвеститори.