Solo Human Resources Consulting/Solo Capital LTD
Solo Human Resources Consulting е национално утвърдена марка за професионални услуги в областта на човешките ресурси : набиране и подбор на персонал, обучения и одит на персонала.
Solo Polygraph е създадена, за проверка с детектор на лъжата.
Градове: Стара Загора, София, Пловдив, Варна, Бургас; Година на основаване: 2004; Придобивки:  Месечен/годишен бонус, Карта за спорт, Безплатни обучения/курсове;  
Solo Human Resources Consulting/Solo Capital LTD
За компанията

Solo Human Resources Consulting предоставя отраслово-фокусирани консултантски и одиторски услуги в областта на човешките ресурси за публични и частни клиенти чрез професионални международни методики, съчетани с уникалния опит на регионално и национално ниво.

Solo Polygraph е създадена за да подпомага държавата и бизнеса в подбора и проверката на персонал и в борбата с корупцията и негативни престъпни действия.

 • Професионално набиране и подбор на висококвалифициран персонал и висше управленско ниво
 • “Headhunting”- привличане на високо квалифициран персонал от водещи или конкурентни фирми
 • Средно управленско ниво  
 • Експертен персонал без ръководни функции  
 • Административен и помощен персонал
 • Професионално набиране и подбор на неспециализиран персонал.
 • База данни 

Нашата мисия

В Solo Human Resources Consulting вярваме, че успехът на всяка визия, марка или услуга се гради от много хора, работещи в името на една кауза. Нашата цел е откриването, привличането, мотивирането и задържането на истинския талант, който е богатството на всяка организация. Ние  предлагаме само най-добрите решения на вашите нужди в областта на човешките ресурси, независимо от времето или усилията, вложени в тях. Ние вярваме, че успехът на нашите клиенти е мярка и за нашия успех.

Защо да изберете нас

 • Защото предлагаме подбиране на персонал “по мярка”, според Вашите критерии с нашите методи, за да решим заедно Вашите проблеми.
 • Ние правим анализ на средата, проучваме индивидуалните Ви нужди и ги хармонизираме с целите на Вашата фирма
 • Ангажираме се с оповестяването и привличането на квалифицирани кадри в подбора
 • Ние задълбочено опознаваме професионалния опит на кандидатите
 • Интервюто, което провеждаме в няколко етапа, е съобразено с изискванията и особеностите на длъжността
 • Кандидатите от окончателната извадка класираме по метода на взаимно - компенсиращи се фактори, претеглени съобразно Вашите изисквания
 • Използваме специализирани методики съобразно заявената длъжност. Изучаваме нивото на професионална компетентност по метода на независимите експертни мнения
 • Предоставяме препоръка за предпочитанията, очакванията и мотивацията на кандидата, което подпомага Вашата преценка за индивидуалните особености на личността, за мотивационната матрица, за конкретните подходи с решаващо значение за постигане на сигурност в бъдещите трудови ангажименти
 • Предоставяме препоръка за личностните и психологически качества на кандидата, формирани на база проведено психологическо изследване чрез най-модерните психологически тестове
 • Разполагаме с широка мрежа от високо квалифицирани кадри, основана на доверие в нашите възможности и професионализъм

Прилагаме безкомпромисно етични бизнес принципи при привличането и оценяването на кандидатите

Обучение и развитие на персонала

 • Разрешаване на конфликти в трудовите групи и организации;
 • Успешният мениджър по човешки ресурси;
 • Как да продаваме по-успешно;
 • Презентациите в продажбите;
 • Планиране и подготовка за пенсиониране;
 • Текучество на служителите и мотивация на персонала;
 • Управление на времето;
 • Комуникация на работното място;
 • Изграждане на екип и колектив;
 • Водене на преговори;
 • Изграждане на екип и колектив;
 • Лидерство за новоназначени мениджъри;
 • Управление на стреса и обучение и развитие на служителите;
 • Човешките фактори и психология на професионалното здраве;
 • Изготвяне и представяне на презентации;
 • Придобиване на умения за работа с клиенти;
 • Ориентация и обучение на новоназначени служители;

Вътрешнофирмени обучения

 • Организационна структура, култура и развитие;
 • Програми за преквалификация и непрекъснато обучение;
 • Развитие на кариерата на служителите;
 • Обучение на екипи;
 • Изграждане на екип и колектив;


Спазваме пълна дискретност през целия процес на директно търсене
Изследване при подбор на персонал

ДЕТЕКТОР НА ЛЪЖАТА / ПОЛИГРАФ

Полиграфът, известен и като детектор на лъжата е научен прибор, способен едновременно да регистрира изменения в няколко физиологични параметъра (кръвно налягане, честота на пулса, дишане, електро-кожна активност и др.).  По време на изследването, на субекта се задават подбрани въпроси, отнасящи се към специфични факти, свързани със съответното разследване. Получените от тестването резултати се записват в полиграми.  Те се интерпретират от експерт полиграфолог (специалист по детекция на лъжата). Думата «Полиграф» буквално означава «много пишeщ» (от гръц. Polys – много и grapho – пиша).

Едни от най – престижните акредитирани школи са Американската полиграфска асоциация и Чикагски полиграфски институт
 
ЗА КАКВО СЕ ПРИЛАГА ПОЛИГРАФА?

Изследване с полиграф за проверка на кандидатстващи за работа във вашата фирма. Подлагане на детектор на лъжата с цел установяване на автентичността на документите за кандидатстване, установяване на наличие на престъпно минало, проверка на бъдещите служители за зависимости като алкохол, наркотични вещества, хазарт, финансови задължения и др., които могат в бъдеще да доведат до негативни последствия за фирмата.

Изследвания при изтичане на служебна информация

Детекторът на лъжата може да послужи за установяване на изтичане на информация и разкриване на служител или служители, злоупотребили с позицията си, като са изнесли конфиденциалната информация. Детекторът с точност може да установи всички служители, които са изнесли служебна информация и дали причината е с цел финансово облагодетелстване или друга.

Разкриване на умишлени негативни действия на служители във фирми

Предлагаме изследване с полиграф за разкриване на умишлени действия във вреда на вашата фирма. С точност могат да бъдат установени служители извършили подобни действия, както и какво точно са направили и с каква цел. Това дава възможност да оптимизирате финансовите си приходи, да предприемете адекватни действия съответно към лоялните или нелоялните служители с цел подобряване на работната среда.

Разкриване на фалшифициране на документи

Фалшифицирането на документи може да доведе до сериозни вреди на вашата фирма, дори да ви постави в ситуации, в които да носите съдебна отговорност. Чрез изследване с детектора на лъжата може успешно да се установи дали служител или лице е фалшифицирал служебна документация с цел лична облага, избягване на наказателна отговорност, прикриване на престъпления, укриване на данъци, финансови измами, корупция, прикриване на трети лица или други.

Разкриване на кражби с детектора на лъжата

Предлагаме фирмени вътрешни разследвания с цел разкриване на извършени кражби. Установяваме извършители и съучастници в кражби на пари или стоки. Чрез детектора може да бъде установено дали определени служители са подпомогнали лицето, извършило кражбата. Също така може да бъде установено дали някои от служителите са знаели със сигурност, че други извършват кражба, с което също се доказва тяхното нелоялно поведение към фирмата. Също така ще разберете лоялността на коректните към вас служители, като се докаже тяхната липса на съпричастност към извършената кражба. Използването на полиграфското изследване за разкриване на кражби има и превантивен характер, тъй като резултатите от него служат за пример, че при бъдещи злоупотреби виновните ще бъдат разкрити. Подобни изследвания са много важни в случаи на кражби, защото ако не се предприемат мерки кражбите винаги продължават.

Разкриване на измами

Предлагаме тест с детектора на лъжата с цел разкриване на измами на служители, както и доказване или отхвърляне на обвинения в такива, разкриване на измамни схеми и техните участници. Чрез полиграфското изследване успешно и ефективно могат да бъдат премахнати тези порочни практики. Полиграфът помага за предотвратяване и намаляване на възможностите за извършване на измами, което би намалило евентуалните вредите за вашата фирма. Самите служители, знаейки че може да бъдат подложени на детектора на лъжата странят от подобни действия.

Разкриване на корупция

Най-масовата порочна практика, ощетяваща бизнеса, е корупцията. Статистиките показват, че в определени страни корупцията е в значителни размери, както в държавния, така и в частния сектор. Всяка една фирма е потенциален обект на лично облагодетелстване чрез корупционни или лобистки схеми, най-вече във високите нива във фирмата – мениджъри или управители, тъй като те разполагат с голям кредит на доверие. С детектора на лъжата могат да бъдат изследвани лица, заподозрени в корупция, или да се правят изследвания регулярно с цел превантивни действия срещу евентуални корупционни схеми. Успешно се констатира дали едно лице е приело подкуп, или е участвало косвено в подобна схема.

Доказване или отхвърляне на обвинения и клевети

Детекторът на лъжата може да бъде както успешно средство за разкриване на негативни действия, така и средство за отхвърляне на подобни подозрения с цел опазване авторитета на лица или фирми, срещу които има подобни обвинения. Да се отправят неоснователни обвинения е често срещано действие, което има негативни последици върху работния екип. Отпадането на такива обвинения би довело до запазването на доверието към фирмените и междуличностни отношения.

Установяване на зависимости

Изследване с детектор на лъжата на лица за проверка на зависимости към наркотични вещества, алкохол, хазарт и други, в следствие на които лицето може да е зависимо от трети лица. Услугата е подходяща както в подбора на кадри,тоест проверка на настоящи служители, така и за частни лица. Чрез детектора всички тези зависимости могат да бъдат открити, доказани или отхвърлени.

Услуги за използване на полиграфа (Детектор на лъжата)

 • Частен сектор
 • Частни лица
 • Държавни учреждения

Частен сектор 

Подборът на надеждни, лоялни и компетентни сътрудници е важна задача, стояща пред ръководството на фирмите. Неподходящият подбор на персонал води до значителни финансови, имиджови и мотивационни загуби за фирмите. Модерният мениджмънт осъзнава, че човешкият капитал на една компания е гаранцията за нейните успехи. Именно поради тази причина, водещите фирми прилагат изследването с полиграф при подбора на персонал. Работейки с вашия отдел по Човешки ресурси или с отдела по вътрешна сигурност, екипът на Solo Polygraph, може да ви помогне със:

 • Изследване на нови кандидати за обявени от вас работни места;
 • Периодична проверка на персонала (на три, шест или дванадесет месеца);
 • Избирателни (непланирани) проверки на персонала;
 • Спецпроверки на персонала, свързани със служебни разследвания;

В резултат на проведените изследвания с детектора на лъжата, нашите експерти могат да установят:

 • Верни ли са биографичните данни на кандидатите за работа?
 • Благонадежден и лоялен ли е персонала ви?
 • Каква е истинската мотивация за постъпване на работа във вашата фирма?
 • Свързан ли е вашия персонал или кандидатът за работа с криминалния контингент?
 • Разкриване на злонамерени действия от страна на персонала към работодателя;
 • Разкриване на злонамерени намерения от страна на персонала към работодателя;
 • Наркотична и алкохолна зависимост на кандидати за работа и персонала ви;
 • Пристрастеност към хазартни игри;
 • Притежаване на незаконно огнестрелно оръжие и боеприпаси;
 • Скрити психични заболявания и отклонения;
 • Ценностна и морална ориентация на изследваните лица;
 • Намерение за промишлен шпионаж;
 • Равнище на самооценка на изследваните лица;
 • Силни и слаби страни на кандидати за работа;
 • Отделни индивидуални особености на лицата;
 • Установяване на истинските мотивиращи фактори на кандидатите за работа;
 • Установяване на друга скрита информация от кандидат за работа или служител;

Намаляване на разходите чрез полиграфско изследване за установяване на:

 • Неефективна работа на персонала;
 • Причини за текучество на персонала;
 • Кражба на стоки и материални ценности;
 • Кражба на имущество;
 • Кражба на пари;
 • Изтичане на конфиденциална информация;
 • Кражба на технологии;
 • Разгласяване на търговски тайни;
 • Палежи, вандализми;
 • Използване на служебни ресурси за лични цели;

Браншове, където най – често се използват полиграфски изследвания:

 • Банков сектор;
 • Застрахователен сектор;
 • Енергетика;
 • Строителни фирми;
 • Медии;
 • Производители и търговци на злато и сребро;
 • Хазартния бизнес;
 • Нощни заведения;
 • Магазини за бързооборотни стоки;
 • Фирми от хранително-вкусовата промишленост;
 • Ресторанти и кафенета;
 • Фирми от охранителния бизнес;
 • Фирми от сферата на услугите;
 • Фирми от автомобилния бранш;
 • Летища;
 • Железопътен транспорт;
 • Авиотранспорт;
 • Морски транспорт;
 • Международен транспорт;
 • Логистични фирми;
 • Куриерски фирми;
 • Фирми от аграрния сектор;
 • Хотели;
 • Фирми за набиране и подбор на персонал;
 • Мобилни оператори;
 • Търговци на мобилни телефони;
 • Адвокатски кантори;
 • Агенции за недвижими имоти;
 • Отдели за вътрешно-фирмена сигурност;
 • Болници;
 • Фирми за кредитиране;
 • Лизингови компании;
 • Машиностроителни компании;
 • Фирми от ИТ сектора;
 • Преработвателна промишленост;
 • Фирми в сферата на високите технологии;
 • Частни учебни заведения;
 • ПР агенции;
 • Нотариуси;
 • Частни съдебни изпълнители;

Услуги за частни лица

 • Проверка за изневяра;
 • Кражба на пари;
 • Палежи;
 • Лоялност на телохранители;
 • Проверка на деца за пристрастеност към наркотични вещества;
 • Проверка за съпричастност към продажба на наркотични вещества;
 • Проверка на бизнес партньори;
 • Проверка за управление на автомобил под въздействието на алкохол;
 • Проверка за склонност към насилие;
 • Проверка за склонност към педофилия;
 • Проверка за склонност към насилие над животни;
 • Проверка на готвачката за лоялност;
 • Проверка на градинаря за лоялност;
 • Проверка на детегледачката за лоялност;
 • Проверка на шофьора за лоялност;
 • Проверка на чистачката за лоялност;
 • Проверка на помощния персонал;
 • Планиране имотна измама между роднини;

Държавни учреждения

 • При постъпване на работа в държавни структури;
 • Периодична проверка на персонала (на три, шест или дванадесет месеца);
 • Избирателни (непланирани) проверки на персонала;
 • Спецпроверки на персонала, свързани със служебни разследвания;

    В секторите:

 • Специализирани детски заведения;
 • Заведения за душеноболни хора;
 • Социални служби;
 • Учебни заведения;
 • Детски градини;
 • Правният сектор;
 • Данъчни служби;
 • Министерството на отбраната;
 • Министерството на вътрешните работи;
 • Разузнавателни служби;
 • Затвори;
 • Болници;
 • Общински структури;
 • Областни структури;

 
Контакти:
(от понеделник до петък от 09 до 18 часа)
тел/факс: 042/ 62 33 56
мобилен: 0898531692
web: www.solohr.biz
град Стара Загора 6000,
бул.Цар Симеон Велики 158, офис: 36
(Бизнес Център Тонус)

 

Контакти
Solo Human Resources Consulting/Solo Capital LTD
ЕИК: 123754601
Адрес: Централен офис:
град Стара Загора 6000,
бул.Цар Симеон Велики 158, офис: 36 (Бизнес Център Тонус)
Телефон: 0898531692
Fax: 042623356
 www.solohr.biz
Политика за защита на личните данни на Solo Human Resources Consulting/Solo Capital LTD

Контакт за връзка по въпроси, свързани с лични данни - Solo Human Resources Consulting/Solo Capital LTD
Искам да получавам известия за новите обяви от Solo Human Resources Consulting/Solo Capital LTD по имейл. Email:  
Всички обяви на Solo Human Resources Consulting/Solo Capital LTD
18.06.18 Стара Загора; Заплата от 700 до 1000 BGN (Нето)
18.06.18 Стара Загора; Заплата от 550 до 650 BGN (Нето)
<<  1 [2]  >>
21 - 22 от 22
Корпортивен профил на Solo Human Resources Consulting/Solo Capital LTD в Jobs.bg. ©2018