СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД

Известия за новите обяви от СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД

Защо да избера СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД

circle
Безсрочен трудов договор
circle
Редовно и коректно изплащане на трудовото възнаграждение
circle
Продължаващо обучение и професионално развитие на служители, показали сериозно отношение към работата
circle
Достъп до иновации и обучение за работа с най-новите технологии в областта на сигурността
circle
Работа развиваща аналитично мислене и личностни качества като лидерство, самоконтрол и устойчивост при справяне със задачи от всякакъв характер

Награди и постижения

СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД
"СОТ – СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА" ЕООД, известна като „СОТ 161“ извършва сигнално-охранителна дейност, физическа охрана на имущество и специализирана охрана – охрана на ценни пратки и товари, лична охрана и охрана на масови мероприятия.
  • location_on Национално покритие
  • business Централа в София, кв. „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 32-А, „Ариес билдинг“
  • calendar_today Основана 1994

За компанията

filter_9_plus

Продукти / Услуги / Проекти

filter_6

Видео

Контакти

СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД
ЕИК: 831144160
phone 02 91 983

Централен офис – София
location_on Централният офис на „СОТ – сигнално-охранителна техника“ ЕООД е разположен в собствена административна сграда „Ариес билдинг“ на бул. „Черни връх“ № 32-А (вход от ул. „Вискяр планина“) в кв. „Лозенец“ София.
map Виж на картата
phone 02 91 983

Офис „Сектрон“ София
location_on Офис „СЕКТРОН“ на „СОТ – сигнално-охранителна техника“ ЕООД е разположен в собствена административна сграда на бул. „Д-р Г.М.Димитров“ № 52 – София.
map Виж на картата
phone 02/9198207 и 02/9198208

Офис „Витоша“ София
location_on бул. “Витоша“ № 94, София
map Виж на картата
phone +359 886 233 410, 02 91 983 42, 02 91 893 41

Офис „Люлин“ София
location_on ж.к. „Люлин“, ул. „Годеч“ № 3
(бизнес сграда на бул. „Царица Йоана“ №70)

map Виж на картата
phone 02 91 164 40, 02 91 983 51 и 02 91 983 52

Лични данни
Политика за защита на личните данни на СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас.

Посочените от Вас в процеса на кандидатстване лични данни се обработват от „СОТ“ ЕООД и се използват единствено и само за целите на подбора и назначаването на персонал.

Препращането на Вашите данни към външни контрагенти, които в отделни случаи подпомагат процеса на подбор, се прави само след внимателен избор и съгласно поети задължения.

Ако кандидатурата Ви не бъде одобрена, вашите данни се изтриват след приключване на процеса по кандидатстване. Това по правило се случва 3 месеца след изпращането на отказ на Вашата кандидатура.

Вашите лични данни, съдържащи се в автобиографията Ви, включващи и данни за контакт, образование, професионално минало и допълнителна информация, предоставена по Ваша преценка, ще бъдат обработвани за целите на подбор на персонал, на основание чл. 6, ал. 1 буква б), предложение второ от Общия регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (Регламента).

Предоставянето на личните данни е доброволно с попълнена от Вас декларация (по образец), като необходимо условие за участие в подбора на персонал.

Съгласно Регламента имате право на безплатен достъп до коригиране или изтриване на личните Ви данни, ограничаване на обработването им, или правото на възражение срещу обработването.

Имате право на преносимост на личните Ви данни, тоест да изискате да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на Вас, така и на посочено от Вас лице или организация.

При въпроси, касаещи обработката на вашите лични данни или в случай, че желаете да подадете сигнал или оплакване, може да го направите писмено на посочените по-долу данни за контакт, или по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.

Имате право на жалба пред Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл, или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

Администратор на лични данни в смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламента, е „СОТ” ЕООД, ЕИК 831144160.

Централен офис: гр. София, „Ариес билдинг“, бул.“Черни връх“ № 32А;

Офис за кандидатстване и назначаване на персонал: гр.София, кв. Гара Искър, ул. 5004, № 2, сграда 2 – отдел „Човешки ресурси“.

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на личните данни: М.Николова, Ел. поща: mnikolova@sot.bg, Тел: стационарен 02/9116526, мобилен 0888234302.