ФЬОНИКС Фарма ЕООД

Известия за новите обяви от ФЬОНИКС Фарма ЕООД

Защо да избера ФЬОНИКС Фарма ЕООД

circle
Стабилна международна компания с водещи позиции на пазара в Европа.
circle
Позитивен и подкрепящ екип от професионалисти.
circle
Възможности за кариерно израстване в международна компания.

Ценности на ФЬОНИКС Фарма ЕООД

circle
Надеждност
circle
Уважение
circle
Иновативност

Работна среда

watch_later Гъвкаво работно време
weekend Възможност за работа от вкъщи

Придобивки

 • restaurant_menu Food vouchers
 • directions_bike Sport card
 • favorite Additional health insurance
 • directions_car Parking
ФЬОНИКС Фарма ЕООД
Phoenix Pharma e водещ международен интегриран доставчик на фармацевтични продукти и услуги. Компанията е част от фармацевтичния концерн PHOENIX Group и се развива успешно в 29 държави в Европа.

В България

 • calendar_today От 2014 *
 • people_alt 746 служители *
 • people_alt 70 ИТ специалисти
 • location_on София, Пловдив, Велико Търново, Варна и Бургас
* Данните за брой служители и година на основаване са на базата на информация от Търговския регистър и НОИ. Последна актуализация 12.2023

Глобално

 • business Централа в Германия
 • calendar_today Основана 1994
 • people_alt 45000 служители
 • location_on Европа

За компанията

Лични данни
Политика за защита на личните данни на ФЬОНИКС Фарма ЕООД

Политика за защита на личните данни на „ФЬОНИКС Фарма” ЕООД

Уведомление за защита на данните

В процеса по кандидатстване и за целите на подбора на персонал, ще поискаме да ни предоставите определени Ваши лични данни. Настоящата политика определя начините, по които ще обработваме тези данни и ще съблюдаваме всички законови изисквания, които са приложими по отношение на „ФЬОНИКС Фарма” ЕООД за да опазим Вашите лични данни.

Кой е администратор на Вашите лични данни?

Личните Ви данни се събират и обработват от „ФЬОНИКС Фарма” ЕООД, град София, ул. „Околовръстен път” № 199А, вписано в ТРРЮЛНЦ под ЕИК: 203283623, който е и администратор на лични данни. При евентуално наемане на работа е възможно да предоставим Ваши лични данни на други дружества, които са част от група ФЬОНИКС, Германия.

Какви лични данни можем да събираме за Вас и защо?

За целите на подбора на персонал, ние обработваме Вашите лични данни, съдържащи се в автобиографията Ви. Това могат да са Вашите имена, дата на раждане, снимка предоставена от Вас, данни за контакт, адрес, образование, професионален опит и допълнителна информация, предоставена по Ваша преценка.

Ако е необходимо, можем да поискаме информация относно виза, паспорт или разрешителното Ви за работа, сертификати, дипломи, свидетелства за професионална квалификация, свидетелство за управление на МПС.

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

Предоставените от Вас данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор за позицията, за която кандидатствате в съответствие с член 6, алинея 1, букви б); буква в) и буква е) от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗЛД/GDPR).

В случай че изискваме от Вас допълнителни лични данни, ще Ви информираме дали това е свързано с изпълнението на договора Ви или вследствие на законово задължение.

За какъв период от време съхраняваме личните Ви данни?

Ние съхраняваме Вашите лични данни в срок до 6 месеца след приключването на процедурата по подбор.

Какви са правата Ви по отношение на личните данни, които събираме?

 Достъп: Имате право да Ви бъде предоставен достъп до всички Ваши данни, съхранявани от група ФЬОНИКС, Германия, в рамките на 1 месец от искането Ви.
 Коригиране: Можете да поискате от нас да коригираме неверните лични данни.
 Заличаване: Можете да поискате да заличим личните Ви данни при определени обстоятелства, съгласно член 17 от ОРЗЛД.
 Оттегляне на съгласие: Можете да оттеглите всички дадени съгласия за обработване, с цел да предотвратите по-нататъшно обработване, в случай че не съществуват други основания, въз основа на които „ФЬОНИКС Фарма” ЕООД може да обработва личните Ви данни.
Ограничение: Можете да поискате определени лични данни да бъдат маркирани като ограничени до уреждане на жалбите, както и да бъде ограничено обработването при определени други обстоятелства.
 Преносимост: Можете да поискате да изпратим личните Ви данни, които съхраняваме, на трето лице, по електронен път.
 Подаване на жалба: Можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която е регулаторният орган, който отговаря за защитата на данни, във връзка с обработването, извършено от нас.