ИНТЕР КАРС БЪЛГАРИЯ ЕООД

Известия за новите обяви от ИНТЕР КАРС БЪЛГАРИЯ ЕООД

Ценности на ИНТЕР КАРС БЪЛГАРИЯ ЕООД

circle
Лидерство чрез личен пример
circle
Надеждност
circle
Лоялност
circle
Партньорство
circle
Страст и ангажираност

Придобивки

  • euro Бонусна схема - индивидуално представяне
  • euro Бонусна схема - екипен резултат
ИНТЕР КАРС БЪЛГАРИЯ ЕООД
Дистрибуция на части за леки и товарни автомобили, мотоциклети, аграрна и пътно-строителна техника.

В България

  • calendar_today От 2011
  • people_alt 1400 служители
  • location_on 23 от 27 областни центрове

Глобално

  • calendar_today Основана 1990
  • people_alt 17500 служители
  • location_on 600 склада в 20 държави в Централна и Източна Европа

За компанията

Видео

Лични данни
Политика за защита на личните данни на ИНТЕР КАРС БЪЛГАРИЯ ЕООД

Преди да кандидатствате за някоя от нашите вакантни позиции обявени в този сайт, моля, запознайте се с нашето Информационно известие за лица, кандидатстващи за работа:

Информационно известие за лица, кандидатстващи за работа през jobs.bg

Като регистриран в платформата на кариерната медия Jobs.bg работодател, „Интер Карс България“ЕООД, ЕИК номер: 201461828 със седалище и адрес на управление: бул. Цариградско шосе 115А, ет. 3, пощенски код 1000, София, България, тел.: +359 2 4219100 ("ние" или "Дружеството") събира, използва и разкрива лични данни, които се отнасят до Вас по отношение на различни цели, свързани с процеса по подбор и наемане на нови служители. Дружеството се ангажира да гарантира, че личните Ви данни се обработват в съответствие с всички приложими закони за защита на личните данни. Назначили сме длъжностно лице по защита на личните данни, с когото може да се свържете на електронен адрес: bg.dpo@intercars.eu.

Предоставянето чрез платформата на Jobs.bg и обработката от Дружеството на Вашите лични данни е необходимо за целите на процеса по подбор и наемане на нови служители. Обемът на Вашите лични данни, обработвани от Дружеството, зависи изцяло от документите и информацията, изпратени ни от Вас по електронен път през платформата на Jobs.bg. В това число може да влизат Вашето име, настоящ адрес, дата на раждане, личен имейл адрес, личен телефонен номер, образователни квалификации, трудова история, мотивационно писмо (при наличието на такова), портретна снимка (ако такава е изпратена) и други. Ние ще обработваме лични данни на кандидатите, доколкото това е необходимо за подбора и оценката на кандидати, отправянето на предложение за работа към избраните кандидати и сключването на трудов договор между Дружеството и избраните кандидати.

Доколкото е необходимо за процеса по подбор и наемане на служители, Дружеството може да предоставя Вашите лични данни на своите партньорски дружества от клоновата мрежа, на доставчик на услуги за подбор на кадри, доставчик на софтуер за подбор на персонал, доставчик на инструменти за оценяване на кандидати и центрове за оценка, както и на Служба по трудова медицина и доставчик на услуги за изчисляване на възнаграждения във връзка с процеса при сключване на трудов договор с одобрен за постъпване на работа кандидат. Приведени са в действие подходящи договорни и други мерки за защита на Вашите лични данни, когато те се прехвърлят на такива независими доставчици на услуги.

Дружеството използва набор от организационни и технически мерки за сигурност, за да защити Вашите лични данни от загуба, кражба и неправомерен достъп, използване и промяна. Вашите лични данни ще се съхраняват само доколкото е необходимо за целите, посочени по-горе, в съответствие с приложимите закони.

Вие имате право да поискате достъп до Вашите лични данни, тяхното коригиране или изтриване, както и да поискате ограничаване на обработването и преносимост на личните Ви данни. Също така имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни. Ако желаете да упражните описаните по-горе права или ако имате някакви въпроси относно обработването на Вашите лични данни, моля свържете се с нас на електронен адрес: bg.careers@intercars.eu

Вие също така имате право да подадете жалба до българската Комисия за защита на личните данни.