Геймлофт България ЕООД

Известия за новите обяви от Геймлофт България ЕООД

Технологии

C/C++ C/C++ Unreal Unreal Jenkins Jenkins iOS iOS Jira Jira Python Python PHP PHP Confluence Confluence Visual Studio Review Board Inhouse Tech Ecosystem XCode SVN Git Linux/Win Shell AutoIt Gradle Kibana 3DS Zoom Mattermost

Защо да избера Геймлофт България ЕООД

circle
Work in an exclusive industry and create games that are downloaded more than 1 billion times a year.
circle
Join a global company and meet great people around the world.
circle
Be part of a talented and supportive team of pioneers who have a passion for creating mobile games.

Ценности на Геймлофт България ЕООД

circle
Friendly environment - We do not conform to old-school hierarchy, that is why you can always talk to your manager like an old friend, who would be happy to share valuable expertise and advice with you ?
circle
Teamwork - We preach an empowering culture, where everyone owns their weaknesses and does not see seeking help as failure. The “not-looking-for-winners” culture incentivizes people to pursue development and to seek in mind the collective benefit.
circle
Open communication - The collaborative nature of our work suggests that everyone is up to date with all our projects at any moment. We believe in two-way communication and present opportunities for voicing constructive ideas for changes in terms of busine
circle
Team of passionate geeks - We value our people’s differences, that is why we promote the creation of different clubs of interests. The people in those clubs are so passionate that even if you are not a geek yourself, you will be drawn to find your place a
circle
Culture of continuous improvement - Our strive for success is at the heart of our work, so we learn from our mistakes. We value craft, art and aim for the best.

Работна среда

beach_access 21 дни годишен отпуск
watch_later Гъвкаво работно време
weekend Възможност за работа от вкъщи
We offer a hybrid model of work - from home and from the office. Short Friday

Интервю и назначаване

voice_chat Възможност за дистанционно интервю

Придобивки

 • local_pizza Food vouchers
 • business_center Additional Health Insurance
 • sports_esports Playgraund Room
 • groups Teambuilding
 • mood Baby Bonus
 • sports_bar Parties
 • euro Discounts for Gameloft Sofia Team Members
 • menu_book Book Library
 • school Global e-learning platform
 • schedule Short Friday
Геймлофт България ЕООД
Лидер в разработването и публикуването на игри за всички дигитални платформи. Всеки месец 70 милиона уникални потребители могат да бъдат достигнати от рекламодателите в игрите на Gameloft.

В България

 • calendar_today От 2004 *
 • people_alt 186 служители *
 • location_on София
* Данните за брой служители и година на основаване са на базата на информация от Търговския регистър и НОИ. Последна актуализация 12.2023

Глобално

 • business Централа в Париж, Франция
 • calendar_today Основана 2000
 • people_alt 3600 служители
 • location_on Париж, Барселона, Будапеща, Монреал, Клюж, Сайгон, Йогакарта, Букурещ, Кракив, Брисбейн, Лвив, Торонто, Ханой

За компанията

filter_3

Кариера в компанията

filter_9_plus

Видео

Лични данни
Политика за защита на личните данни на Геймлофт България ЕООД

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА
ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА
КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА В „ГЕЙМЛОФТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД


I. Данни за Администратора: „ГЕЙМЛОФТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК: 131343076,
Адрес: България; гр.София, р-н „Оборище“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 2, ет. 3,
Телефон: 359 2 489 00 55.
II. Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:
E-mail: dpo.sof@gameloft.com
III. Личните данни, които събираме и обработваме от Вас са:
1.Имена; 2.Гражданство; 3.EГН/Дата на раждане; 4.Адрес; 5.Образование; 6.Професионална квалификация; 7.Трудов стаж /опит/; 8.Физическа идентификация –снимка и видеонаблюдение; 9. IP – адрес; 10. E-mail; 11. Телефонен номер.
IV. Специални категории данни за Вас не обработваме.
V. Източник на данните: субектите на данни.
VI. Декларираме, че личните данни, които събираме от Вас, ще бъдат използвани единствено с ЦЕЛ: Извършване подбор с оглед сключване на трудов договор.
VII. Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:
1. Вашето съгласие.
VIII. Съгласие - Значение: Със съгласието за обработване на лични данни, Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели. Вие можете да оттеглите своето съгласие по всяко време.
IX. Предоставяне на лични данни в ЕС: Вашите лични данни ще бъдат предоставени на следните организации и лица в рамките на Европейския съюз:
1. „Геймлофт СЕ“ АД – Франция; Офис на „Геймлофт СЕ” в Румъния;
2. Доставчици на услуги за „Геймлофт България“ ЕООД:
а/ „ЦУМ” АД – осигуряване на достъп и охрана на сградата;
б/ Адвокатско дружество – консултации относно трудови правоотношения;
X. Предоставяне на лични данни извън ЕС: Геймлофт ООД Украйна
XI. Период на съхраняване на данните
„ГЕЙМЛОФТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ще съхранява Вашите лични данни за срок до 6 месеца.
XII. Като субект на личните данни, Вие имате следните права:
- Да поискате копие от Вашите лични данни и достъп до личните си данни;
- Да поискате личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим.
- Да поискате да коригираме неточните Ви лични данни, както и данните, които вече не са актуални;
- Да поискате от личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглили своето съгласие; когато сте възразили срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
- Да поискате от администратора да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.
- Да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
- Да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
- Да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
- Да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване на данни, включващо профилиране;
- При нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, ще Ви бъде предоставена нова декларация и ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.
- Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган в Р. България: Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg), чрез Администратора или чрез Длъжностно лице по защита на данните на посочените по-горе данни за контакт.
Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани? - Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да получите от отдел „Човешки ресурси“ на дружеството. Искането за достъп можете да отправите до „ГЕЙМЛОФТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД на посочените по-горе данни за контакт по пощата, на място в офиса или до Длъжностното лице по защита на данните.
За да удостоверите вашата самоличност е необходимо да посочите: 1. Три имена; 2. Адрес за кореспонденция; 3. Електронна поща; 4. телефон.С уважение:
„ГЕЙМЛОФТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД