ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ ЕООД

Известия за новите обяви от ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ ЕООД
ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ ЕООД
Decathlon е най-голямата компания за спортни продукти в света с над 1 700 магазина в 60 държави и общо над 82 000 служители. Всеки наш служител има план за интеграция, в който обучението и развитието му играе основна роля.

Защо да избера ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ ЕООД

circle
Ставайки част от Decathlon, ти ставаш част от отбор енергични и динамични спортуващи, заедно с които следвате общата ни мисия. Твоите идеи и креативност ще ти дадат възможността да се развиваш и да постигаш заложените индивидуални цели, както и тези на тв
circle
В Decathlon бързо ще станеш автономен и отговорен за това, което правиш. Ние гледаме на всеки наш съотборник като на предприемач, който взема решения смело и бързо и е готов да напредва, поемайки отговорност за това. Да си част от нашия отбор означава да
circle
Независимо от позицията, която заемаш, в Decathlon ще имаш активна роля в развитието на компанията, както и в създаването и имплементацията на нови продукти и услуги. За да въвлечем възможно най-много съотборници в тези процеси и да насърчаваме креативнос

Ценности на ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ ЕООД

circle
Жизненост
circle
Отговорност
circle
Щедрост
circle
Искреност

Работна среда

beach_access 20 дни годишен отпуск
watch_later Гъвкаво работно време

Придобивки

 • favorite Допълнително здравно осигуряване
 • directions_bike Карта за спорт
 • local_pizza Ваучери за храна
 • checkroom Отстъпки в Decathlon
 • school Безплатни обучения/курсове
 • euro Мотивиращо заплащане
 • star Месечен бонус
 • public Кариерно развитие в страната и чужбина
 • groups Партита и тиймбилдинг
 • emoji_events Програма за акционерство

В България

 • calendar_today От 2013
 • people_alt 400 служители
 • location_on София, Пловдив, Стара Загора, Плевен, Велико Търново, Варна, Бургас,Русе

Глобално

 • business Централа в Франция
 • calendar_today Основана 1976
 • people_alt 93000 служители
 • location_on 67 държави

За компанията

Кариера в компанията

Видео

Лични данни
Политика за защита на личните данни на ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ ЕООД

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ ОТ „ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ПРИ ПОДБОР НА СЛУЖИТЕЛИ
Настоящото уведомление има за цел да информира субектите относно обстоятелствата, свързани със защитата на лични данни в процеса на подбор.

КОИ СМЕ НИЕ?
Администратор на лични данни е "ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 201811997, със седалище и адрес на управление: гр. София, район р-н Витоша, ж.к. в.з. Малинова долина, ул. „Олимпийска” № 4, (,,Дружеството“), https://www.decathlon.bg/
Контактите на нашето Длъжностно лице по защита на данните са:
dataprotectionbg@decathlon.com
Длъжностно лице по защита на личните данни: Йордан Чолаков


ЛИЧНИ ДАННИ:
Дружеството обработва следните категории лични данни на лица, които участват в процедура по подбор на работници и служители, а именно: имена, гражданство, единен граждански номер, образование, квалификации, кариерно развитие и професионален опит, адрес, телефон и др., необходими за покриване на изискванията за заеманата позиция.


ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА:
Основанието за обработка на личните данни, описани в предходната точка, е алтернативно (в зависимост от позициите, за които се кандидатства, срокът на съхранение и тн.):
- легитимен интерес на Дружеството съгласно чл.6 параграф 1 буква е) от Общия регламент относно защита на данни – Регламент 2016/679.
- Съгласие съгласно чл. 6 параграф 1 буква а) от Общия регламент относно защита на данни – Регламент 2016/679.


ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА:
Целите на обработката на данни в процеса на подбор са следните:
- Намиране на подходящи кандидати за работа към Дружеството;
- Разрастване и увеличаване дейността и капацитета на Дружеството;
- Осъществяване на подбор на работници и служители, с които да бъдат сключени трудови договори.


СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ:
Срокът за съхранение на данните, събрани при подбор е 6 месеца, освен ако субектът не е дал съгласие за по-дълъг срок за съхранение на данните или съгласие за обработване и за други бъдещи позиции, но във всички случаи срокът не може да бъде по-дълъг от 1 година.
В случай, че субектът на данни кандидатства за работа през онлайн платформа, то следва да има предвид и Политиката за защита на данни на тази онлайн платформа, респ. предвидените срокове за съхранение на данните в нея, за които Дружеството не носи отговорност.


ЗАЩИТА И ДОСТЪП ДО ДАННИТЕ:
Дружеството е взело правни, технически и организационни мерки за защита на личните данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Дружеството не прехвърля данните, обработвани при подбор извън рамките на ЕС/ЕИП.

До данните имат достъп служителите или ръководителите на дружеството с оглед изпълнение на възложените им функции във връзка с извършвания подбор.


ВАШИТЕ ПРАВА:
На кандидатът за работа, Дружеството осигурява всички права, предвидени в местното и европейско законодателство, а именно:
- при поискване има право да получи цялата необходима информация, отнасяща се до обработването на предоставените от него данни, вкл. ако е възможно копие;
- има право да изиска от Дружеството достъп до, коригиране или заличаване/изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, при наличие на предпоставките за това;
- има право да направи възражение срещу обработването, както и да подаде жалба до КЗЛД при незаконосъобразно обработване на данните;
- има право да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни по всяко време, когато данните са предоставени на основание съгласие;
- както и има право да упражни своето право на преносимост.

Всички искания, свързани с личните данни като: информация, достъп, изтриване, оттегляне на съгласие и др. описани по-горе, се оформят в писмен вид, подписват се от субекта на данни и се предават за обработка на Дружеството на електронен адрес: dataprotectionbg@decathlon.com или на адреса на управление на Дружеството.
Искането трябва да съдържа информация относно три имена и в случай, че искането е относно конкретни лични данни – те да бъдат конкретизирани, както и точно кое право се упражнява. При дадено съгласие за обработване на данни в дигитална форма на нашия уебсайт, може да оттеглите същото на електронен адрес: dataprotectionbg@decathlon.com. Възможно е дружеството да предостави незадължителни заявления за упражняване на различните права, както и е възможно да поискаме допълнителна информация с цел идентификация и/или изясняване на искането.

Дружеството отговаря мотивирано на исканията на субектите в 30-дневен срок, като ги изпълнява, ако са налице основания за това, или постановява мотивиран отказ, при наличие на основания за това, като указва и правото на субектите за последващи действия пред надзорните органи.

Исканията ще се считат прекомерни поради своята повторяемост, ако се отнасят до статични данни, които не подлежат на промяна в рамките на периода от време между исканията.

Повече информация по отношение на Вашите лични данни, може да откриете на интернет страницата ни или с изпращане на запитване до dataprotectionbg@decathlon.com.