ССС ОБУВКИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Статии и интервюта

Лични данни
Политика за защита на личните данни на ССС ОБУВКИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Администраторът на личните Ви данни е „ССС Обувки България“ ЕООД, със седалище гр. София, бул. „Ситняково“ 48, Офиси Сердика, ет. 10, офис 1001, тел.: +359 2 439 8082, имейл: gdpr.bg@ccc.eu.

Каква информация обработваме: Като Администратор, „ССС Обувки България“ ЕООД обработва лични данни: име, презиме и фамилия, имейл адрес, мобилен номер, дата на раждане, адрес, трудова заетост и професионален опит, образование, снимка и друга, доброволно предоставена от Вас информация.

Предоставената от Вас информация ще бъде споделяна вътрешно, включително с отдел ЧР и членове на екипа по подбор.

Вашите данни ще бъдат обработвани само с цел, да се извърши подбора.

Може да оттеглите съгласието си за обработката на Вашите данните по всяко време.

Ние ще съхраняваме Вашите данни, до завършването на процесът по подбор.

Вие имате право на:
- достъп до Вашите данни;
- искане за поправка, коригиране, заличаване или ограничаване на обработването на Вашите данни (ако те не са верни или не са актуални);
- възразите срещу обработването им;
- и да получите копие от данните си.

Предоставянето на лични данни е доброволно, но ако не ги предоставите, ние няма да може да разгледаме кандидатурата Ви в процеса по подбор.

Вашите данни не подлежат на профилиране.

Ние обработваме личните Ви данни само в съответствие с тази информация и съгласно приложимите разпоредби за защита на данните. Ако все пак искате да подадете жалба относно обработването на личните Ви данни или не сте доволни от начина, по който управляваме Вашата информация, Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган: Комисия за защита на личните данни (адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; тел.: 02/91-53-518; имейл: kzld@cpdp.bg).