Явор АД
Недвижими имоти


Явор АД

За компанията
Търговският център на „Явор" АД в ж.к. Младост предлага удобството и
уюта на съвременния център за търговия, забавление и комуникация.      
С уникално разположение – на две важни пътни артерии – бул. Цар
Освободител и бул. Република. В концепцията на търговския център са
заложени две линии, съобразени с потребностите на големия жилищен район - развлекателна и търговска! В архитектурното решение на комплекса е заложена хармоничната връзка на човека с природата. Красивата сграда е разположена сред 3 декара паркинг и зелени площи, а атриумът и богатото остъкляване осигуряват много светлина и слънце в центъра, създавайки усещането за уют. Светлината, която прониква от стъкления купол осветява целия атриум.
Кариера в компанията

„Явор" АД, град Варна е публично дружество, вписано в регистъра на емитентите през 1998 г. Дружеството е с основен капитал в размер на 15 079 958 лева, разпределен в 15 079 958 поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лев.

„Интерком груп" ООД е основен акционер на „Явор" АД, град Варна, притежаващ около 90% от гласовете в общото събрание на дружеството.

Интерком груп" ООД е водеща компания в търговията със стоманени тръби, арматурно желязо и ламарина.

Предметът на дейност на „Явор" АД е: Строителство на жилищни, търговски, промишлени и други сгради, придобиване или строителство на недвижими имоти с цел продажба, посредничество за сделки с недвижими имоти, управление на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи, извършване на сделки с интелектуална собственост. Други дейности, които не са забранени със закон.

Контакти
Явор АД
ЕИК: 103006276
Телефон: 052/500-317
 www.yavorad.com
Искам да получавам известия за новите обяви от Явор АД по имейл. Email:  
Корпортивен профил на Явор АД в Jobs.bg. ©2020